توضیحات

Spring Framework یکی از محبوب ترین چارچوب‌‌‌‌های کاربردی مبتنی بر جاوا است. چارچوب Spring توسط Rod Johnson در سال 2003 ساخته شده است. Spring Framework یک چارچوب منبع باز است که می‌تواند برای توسعه برنامه‌‌‌‌های جاوا با سهولت و سرعت مورد استفاده قرار گیرد. یک چارچوب پشتیبانی زیرساختی کاملاً مشخصی را برای توسعه برنامه ها در جاوا فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، می‌توانید بگویید که Spring زیرساخت ها را مدیریت می‌کند تا بتوانید بیشتر روی توسعه برنامه خود تمرکز کنید.