توضیحات

این پایگاه داده، با استارت آپی در سال 2009، با پشتیبانی YCombinator پایه ریزی و در سال 2012 به صورت متن باز ارائه شد. پایگاه داده rethinkdb برای ذخیره مستندات JSON ساخته شده است و با تلاش کمی می توان آن را برای چند ماشین، مقیاس بندی کرد. این پایگاه داده زبان پرس و جوی مناسبی به نام ReQL دارد که از پرس و جوهای مفید مانند join برای جداول یا group by پشتیبانی می کند. یادگیری و تنظیمات این زبان پرس و جو ساده و راحت است.